Inline popup

Děti v CAMPu: Objevujeme město vol. 6

 zZa doprovodu odborníků už děti navštívily pražské metro, Žižkovský televizní vysílač, 420 let starou a 1102 metrů dlouhou Rudolfovu štolu ve Stromovce, překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi nebo Strahovský stadion. Šestý výlet se odehraje 14. března 2019 od 15 hodin a děti zavede do Podolské vodárny. Tam se děti dozví vše o historii zásobování obyvatel Prahy vodou i o tom, jak vzniká pitná voda. Děti je možné na vycházku zdarma přihlásit na e-mailu edu@ipr.praha.eu.

 

Vycházka Objevujeme městoje určena všem dětem a dospívajícím ve věku od 8 do 18 let. V březnu děti v doprovodu odborníků zamíří do Podolské vodárny, s jejímž provozem i historií je seznámí pracovníci Muzea pražského vodárenství. Podolská vodárna vznikla ve 20. letech minulého století a je významnou architektonickou a technicky zajímavou památkou. Děti se v ní dozví, jakým způsobem byli v minulosti obyvatelé Prahy zásobováni vodou či co je to Englova katedrála, česlo nebo čiřič. Naučí se, jak ze surové vody vzniká voda pitná a co je k úpravě vody potřeba.

 

Děti je možné na vycházku přihlásit na e-mailu edu@ipr.praha.eu. Startuje se ve čtvrtek 14. března v 15 hodin v CAMPu, Vyšehradská 51, Praha 2 a předpokládaný návrat zpět na místo je v 18 hodin. Maximální počet dětí je 15 a s sebou musí mít průkazku na MHD a podepsaný souhlas rodičů.

 

Zveřejněno: 25/02/2019Comments (0)